Organisatie

De PiCa Academie is een intern scholingsinstituut voor en door eigen medewerkers. De PiCa Academie biedt professionals de mogelijkheid om op een andere manier dan in hun eigen onderwijssituatie iets te doen met hun kennis en vaardigheden. De activiteiten van de PiCa Academie zijn aanvullend aan de reguliere studiedagen zoals elke locatie die kent. De PICA Academie valt onder de verantwoordelijkheid van de Centrale Directie. De coördinatie is in handen van Maaike Buls, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg.

Hoe werkt het?
De focus van de aangeboden onderwerpen zal liggen op het werk in de klas; het primaire proces. De PiCa Academie wil maatwerk bieden. De precieze inhoud van de cursussen en de leervorm waarin de cursussen worden aangeboden zullen nauwgezet afgestemd worden op de wensen en de vaardigheden van de professionals en de leerbehoeften van de instelling.

De cursussen vinden plaats tussen ca. 16.30 uur en 20.00 uur. Er wordt gezorgd voor een (brood)maaltijd. Plaats van handeling is afhankelijk van de cursusleider of van het onderwerp. De cursussen worden in ieder geval gehouden op één van de eigen schoollocaties of op het kantoor van de Centrale Directie. Het aantal bijeenkomsten per cursus kan variëren van 1 tot 6. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat en vindt er een evaluatie plaats.

Lerarenregister – logo toevoegen van registerleraar
Leerkrachten willen graag bijblijven in hun vak, en moeten dat vanaf 2018 ook aantonen in het lerarenregister. Ook voor andere professionals komt steeds meer aandacht voor blijvend ontwikkelen (o.a. door de komst van het schoolleidersregister). De PiCa Academie staat bij het lerarenregister geregistreerd als aanbieder. We streven ernaar om al onze cursussen te accrediteren. Geregistreerde leraren kunnen laten zien dat ze bevoegd zijn en hun kennis up-to-date houden.

Het lerarenregister screent de cursussen op een aantal criteria zoals onder andere:

  • De cursus draagt direct of indirect bij aan het leren van leerlingen.
  • De cursus is gebaseerd op beroepsrelevante vakliteratuur, studie en/of onderzoeksmateriaal.
  • De cursus heeft aantoonbaar verband met de actuele beroepspraktijk.
  • De cursus is aan te geven in SBU/klokuren en te verdelen naar de gerichtheid op verschillende aspecten van bekwaamheid